صفحه اصلی

با توجه به گزارشات رسیده و مطالعات انجام شده در ایران در سال 1380 و سال های قبل از آن که نشانگر شیوع سوءتغذیه در بین کودکان و نوجوانان کشور و افزون بر آن مسئله چاقی کودکان و نوجوانان بود ، ایجاب میکرد که انجمن های غیردولتی نیز همراه وهمگام باسازمان های دولتی در رفع این مشکل بکوشند لذا در انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر و با تشویق جناب آقای دکتر سید علیرضا مرندی ، اساتید فن بر آن شدند که نسبت به تاسیس انجمن علمی تغذیه کودکان ایران اقدام نمایند در نتیجه هیئت موسس متشکل از آقایان دکتر سید علیرضا مرندی ، دکتر غلامرضا خاتمی ، دکترمحمد علی نیلفروشان ، دکتر منصور بهرامی و خانم دکتر ناهید عزالدین زنجانی نسبت به تاسیس انجمن و تهیه اساسنامه اقدام نمودند و انجمن علمی تغذیه کودکان با این هدف تاسیس شد که برای رفع مشکلات تغذیه ای از بدو تولد تا 19 سالگی از همه توان خود استفاده کند و همدوش و همراه سایر مسئولین و دلسوزان سلامت جامعه تلاش نماید.

 اعضای هیات مدیره انجمن علمی تغذیه کودکان
ردیفنامسمت
1دکتر علی اکبر سیاریرئیس
2دکتر فرید ایمان زادهنایب رئیس
3دکتر بهشته النگخزانه دار
4دکتر الهام طلاچیاندبیر
5دکتر رویا کلیشادیعضو هیئت مدیره
6دکتر ناصر کلانتریعضو هیئت مدیره
7دکتر بهار اله وردیعضو هیئت مدیره
8دکتر رامین مدنیبازرس
9دکتر فرشته کرباسیانعضو علی البدل بازرس
10دکتر بهاره ایمانی-عضو علی البدل هیئت مدیره
11دکتر کامبیز افتخاریعضو علی البدل هیئت مدیره

شماره تماس : 22227030-021

سایت انجمن : www.irscn.ir

ایمیل : mofidsabur@yahoo.com

برگزاری انتخابات الکترونیک موسسه انجمن علمی تغذیه کودکان ایران

جهت آشنایی با کاندیدای هیات مدیره و بازرسی انجمن به لینک زیر مراجعه فرمایید

لیست کاندیدا